Arvot

Yhteisöllisyys

Seura toimii vahvasti vapaaehtoistoiminnan pohjalta, jolla tavoittelemme harrastamisen kustannusten kohtuullisuutta. Toimintamme kivijalka on mukana olevat lapset ja nuoret, aikuiset ja heidän mukanaan tulevat tukijoukot.

Haluamme mahdollisimman monen pelaajan ja vanhemman osallistuvan joukkueiden toimintaan, tätä kautta saamme seuralle vahvan yhteishengen. Luomme yhdessä tekemisen henkeä ja annamme perheille mahdollisuuden harrastaa yhdessä.

Seurassa pelaajat ja erilaiset toimijat muodostavat rikkaan yhteisön. Meillä autetaan, kannustetaan ja tuetaan toisia ja jaetaan omaa osaamista muille.

Seurassa osallistutaan mielellään tehtävien hoitamiseen pelaajana, valmentajana tai joukkuetoimijana. Sinulla on mahdollisuus olla mukana eri tavoin ja kehittää itseäsi yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on pitää seuran jäsenet entistä pidempään mukana seuran toiminnassa.

Urheilullisuus

Toimintamme edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuemme liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja siinä onnistumista.

Liikunta ja urheilu tuovat elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia kaikenikäisille.

Urheilullisuus seurassamme on hyvinvointia, kehittymistä ja onnistumista liikuntakasvatuksen kautta. Nukun riittävästi, syön ja juon terveellisesti, opin liikkuvaksi ja kasvan liikunnan avulla.


Tavoitteellisuus, ilo ja intohimo lajiin

Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on tavoitteellinen ja monimuotoinen harjoittelu, jossa otetaan huomioon pelaajien yksilölliset erot.

Menestys vaatii sitoutumista ja harjoittelua, mutta ennen kaikkea se syntyy omasta intohimosta pelaamiseen. Menestys tarkoittaa kaikille eri asioita; toiselle se on joukkueena menestyminen, toisella maalinteon oppiminen. Onnistumisen elämykset syntyvät ilosta ja itsensä ylittämisestä. Me innostumme ja nautimme lajista.

Seura tukee ja antaa mahdollisuuksia kehittyä pelaajina, valmentajina ja joukkuetoimijoina.

Suvaitsevaisuus

Meistä mahdollisuus liikunnan harrastamiseen on jokaisen perusoikeus. Harrastamisen aloittaminen meillä on helppoa.

Joukkueissa noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä. Harjoittelussa huomioidaan kaikki tasapuolisesti ja jokainen hyväksytään ryhmään omana itsenään. Seuran tiedottaminen ja viestintä on avointa, joukkueissamme on avoin ja suvaitseva ilmapiiri.

Meillä opitaan liikunnallisen elämäntavan ja lajitaitojen lisäksi myös muiden kunnioittamista ja suvaitsevaisuutta. Toimintakulttuurimme on rikastavaa, innostavaa, osaavaa ja kannustavaa.


Values

COMMUNITY: The club operates on a strong foundation of volunteerism to ensure reasonable costs for participation. Our core consists of children, youth, adults, and their accompanying supporters. We aim to involve as many players and parents as possible to build a strong sense of unity, promoting a spirit of togetherness, and allowing families to engage in activities together. In the club, players and various stakeholders form a rich community where help, encouragement, and support are freely given, and knowledge is shared.

ATHLETICISM: Our activities promote physical, mental, and social well-being, and we support the adoption and success of an active lifestyle.

PURPOSE, JOY, AND PASSION FOR THE SPORT: Our approach focuses on purposeful and diverse training, taking into account individual differences among players. Success requires commitment and practice, but above all, it arises from a passion for playing. Success means different things to different people; for some, it's about team success, while for others, it's about improving individual skills. Achieving success creates moments of joy and self-improvement. We are inspired and enjoy the sport.

TOLERANCE: The opportunity to engage in physical activity is a fundamental right for everyone. Starting participation in our club is easy. In our teams, common rules are followed. During practice, everyone is treated fairly, and each individual is accepted as themselves. The club's communication and atmosphere are open and inclusive. In addition to learning an active lifestyle and sports skills, our culture promotes respect and tolerance towards others.

FC Rauma ry, Football Club Rauma ry

Hakunintie 18, 26100 Rauma

Y-tunnus:1439666-7

Puh. 044-0228290

Sähköposti: juniorit@fcrauma.com