Vanhemmille

Vanhemmat ovat seuratoiminnan tärkeimpiä tukijoita

Oman äidin tai isän lisäksi vanhempi voi olla joku muu lapselle tuttu ja turvallinen aikuinen, joka tavalla tai toisella osallistuu lapsen jalkapalloharrastukseen. Vanhemmat ovat seuratoiminnan tärkeimpiä tukijoita ja heillä on mahdollisuus osallistua moniin asioihin seuran ja joukkueen toiminnassa.

Vanhemmat voivat osallistua turnauksissa, valmennuksessa, toimihenkilönä, seuran talkoissa ja muissa tapahtumissa. He huolehtivat lapsen kaikenpuolisesta hyvinvoinnista ja ovat mukana kustantamassa toimintaa. Usein harrastuspaikat ovat oman pihapiirin ulkopuolella, minkä vuoksi vanhempien apua tarvitaan myös harjoitusmatkoilla.

Jalkapalloilussa kehittyminen vaatii aikaista kiintymistä lajiin sekä paljon aikaa pallon ja pelin ympärillä. Lapsen harrastus vaatii aikaa ja vaivannäköä myös vanhemmalta, mutta vastalahjaksi se antaa paljon. Parhaimmillaan jalkapalloharrastus antaa lapsellesi onnistumisia yksilönä ja yhdessä joukkueen kanssa. Liikunnallinen elämäntapa ja rakkaus lajiin säilyy koko elämän ajan. Vanhempana voit olla kiinnostunut lapsenne harrastuksesta esimerkiksi kyselemällä mitä harjoituksissa tehtiin. Kannustakaa lapsianne harjoittelemaan myös vapaa-aikana kotona ja pihalla, menkää itsekin mukaan potkimaan palloa lapsenne kanssa.

Vanhemmat ovat aikuisina malleja lapsille ja nuorille. Aikuisten esimerkin voima on arvaamattoman suuri voimavara, minkä vuoksi kannattaa miettiä, minkälaista mallia annamme lapsille. Lasten ja nuorten Fair Play -kasvatusta parhaimmillaan on vanhempien kohtelias ja huomaavainen käyttäytyminen, siisti kielenkäyttö, kaikkien harrastuksessa mukana olevien kunnioittaminen sekä ottelun lopputuloksen hyväksyminen.

Vanhempana tuet lapsen ja nuoren harrastusta. Huolehdit lapsen riittävästä nukkumisesta ja levosta ja korostat koulunkäynnin merkitystä. Olet aktiivinen ja tunnistat roolisi vanhempana - annat valmentajien valmentaa, tuomarin tuomaroida ja toimihenkilöiden hoitaa tehtävänsä. Sinä kuljetat, kannustat ja toimit talkooapuna.

Seuratoiminta

Seuratoiminta pohjautuu useasti vapaaehtoistyölle ja lapsesi joukkuekin kaipaa toimiakseen tukiryhmää vanhemmista. Joukkueen toiminta on yhdessä tekemistä ja sisältää erilaisia rooleja. Joukkueen toiminnassa mukana oleminen on palkitsevaa ja pääset osallistumaan lapsesi kanssa harrastuksen tuomiin ilon hetkiin. Se on myös hyvä tapa viettää yhteistä aikaa.

  • Vanhempainpalavereihin osallistuminen on ehdottoman tärkeää. Palavereissa sovitaan ja päätetään yhdessä tulevista tapahtumista. Käy vanhempainkokouksissa tutustumassa muihin vanhempiin. Samalla sovitaan joukkueen pelisäännöt sekä kuinka joukkueen toiminta rahoitetaan.
  • Osallistu joukkueen toimintaan, jokaiselle löytyy varmasti tehtävää.
  • Joukkueen toiminta rahoitetaan vanhemmilta kerättävällä rahalla tai muualta saadulla rahoituksella esim. talkoilla tai myyjäisillä. Samalla se on mukava tapa tutustua muihin vanhempiin.
  • Osallistumalla ja olemalla aktiivinen autatte myös omalla ajallaan ahertavia valmentajia, huoltajia ja joukkueenjohtajaa.


For Parents

Parents are crucial supporters of our club activities. In addition to being a child's own mother or father, a parent can be another familiar and trusted adult who, in one way or another, participates in the child's soccer hobby. Parents are the most important supporters of club activities, and they have the opportunity to get involved in various aspects of the club and team's operations.

Parents can participate in tournaments, coaching, administrative roles, club events, and more. They ensure the overall well-being of the child and contribute financially to the activities. Often, training locations are outside the immediate neighborhood, so parental assistance is also needed for practice travels.

Developing skills in soccer requires early attachment to the sport and a significant amount of time with the ball and the game. Your child's hobby demands time and effort from you as a parent, but in return, it offers a lot. Soccer, at its best, provides your child with individual and team successes. A physically active lifestyle and a love for the sport can persist throughout life. As a parent, you can show interest in your child's hobby by asking about their practices. Encourage your children to practice at home and in the yard, and join them in kicking the ball.

Parents serve as role models for children and youngsters. The influence of adult examples is incredibly powerful, so it's worth considering the kind of model we present to our children. The best Fair Play education for children and young people involves parents demonstrating courteous and considerate behavior, using good language, respecting everyone involved in the hobby, and accepting the outcome of the match graciously.

As a parent, you support your child's hobby by ensuring adequate sleep and rest, emphasizing the importance of school attendance. Be active, recognize your role as a parent - let coaches coach, referees officiate, and officials perform their duties. You transport, encourage, and contribute as a volunteer.

Club Activities

Club activities often rely on volunteer work, and your child's team needs a support group of parents to function effectively. Team activities involve collaboration and include various roles. Being involved in team activities is rewarding and allows you to participate in the joyful moments of your child's hobby. It's also a great way to spend quality time together.

Participation in parent meetings is crucial. At meetings we decide and plan upcoming events together. Attend parent meetings to get to know other parents and establish team rules and how the team's activities are funded.

Participate in team activities – there's a role for everyone. Team activities are funded through funds collected from parents or other sources, such as volunteering or fundraisers. It's also a pleasant way to get to know other parents.

By participating actively, you help coaches, caregivers, and team leaders who dedicate their time voluntarily.


FC Rauma ry, Football Club Rauma ry

Hakunintie 18, 26100 Rauma

Y-tunnus:1439666-7

Puh. 044-0228290

Sähköposti: juniorit@fcrauma.com