FC RAUMAN TALOUDELLINEN HYÖTY YHTEISKUNNALLE VUOSITTAIN YLI 4,4 MILJOONAA EUROA

FC Rauma on mukana Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n UEFA GROW -hankkeessa, jossa selvitettiin seuran toiminnallaan yhteiskunnalle tuomat hyödyt.

Paikalliselle tasolle, seurojen käyttöön mallinnusta alettiin tuomaan loppuvuodesta 2020. Mallinnuksen tulokset vahvistettiin FC Rauman osalta joulukuussa 2022, ja loppusummaksi muodostui 4,4 miljoonaa euroa. Tämä mallinnus on merkittävä vaikuttamisen työkalu, ja sitä se on mitä suuremmissa määrin myös paikallisella tasolla. Tällaisia työkaluja on kaivattu, sillä nyt pystymme kertomaan ja kuvaamaan toimintaamme ja sen vaikuttavuutta numeroiden muodossa. Mukana työkalun kehittämisessä ovat muun muassa Maailman terveysjärjestö sekä suomalaiset Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joten taustalla on vahvaa osaamista ja tutkittua tietoa. Suomen Palloliitto on tehnyt yhdessä Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n kanssa jalkapallon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta mallinnuksen, jonka ensimmäiset tulokset julkaistiin loppuvuodesta 2019. Mallinnusta tarkennettiin kesällä 2020, ja samalla mallinnuksen loppusumma oli kasvanut merkittävästi. Social Return On Investment (SROI) -mallinnus kertoo jalkapallon vaikuttavuudesta yhteiskuntaan kokonaistasolla. Jalkapalloon sijoitetun pääoman ns. sosiaalinen tuotto onkin merkittävä ollen tarkentuneiden tietojen perusteella vuositasolla noin 1,2 miljardia euroa.

Paikalliselle tasolle, seurojen käyttöön mallinnusta alettiin tuomaan loppuvuodesta 2020. Mallinnuksen tulokset vahvistettiin FC Rauman osalta joulukuussa 2022, ja loppusummaksi muodostui 4,4 miljoonaa euroa.

Summassa huomioidaan seuran toiminnan terveydenhuoltoon tuottamat säästöt, sosiaaliset hyödyt kuten vapaaehtoistyö ja koulutustulokset. Summan muodostavat myös suorat taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle olosuhderakentamiseen liittyvinä tuottoina, harrastemaksuina ja työpaikkoina.

On hienoa nähdä FC Rauman taloudellinen vaikuttavuus, mikä kertoo tekemämme työn tärkeydestä ja seuran merkityksestä, sekä huomata mitkä ovat vaikutukset, jos emme tätä työtä tee. FC Rauman toimintaan sijoitettu euro poikii itsensä moninkertaisesti takaisin. Meillä on merkittävä paikallinen rooli ja näiden lukujen kautta pystymme näyttämään, mitä tekemämme työ meille kaikille merkitsee.

Tämä mallinnus on merkittävä vaikuttamisen työkalu, ja sitä se on mitä suuremmissa määrin myös paikallisella tasolla. Tällaisia työkaluja on kaivattu, sillä nyt pystymme kertomaan ja kuvaamaan toimintaamme ja sen vaikuttavuutta numeroiden muodossa. Mukana työkalun kehittämisessä ovat muun muassa Maailman terveysjärjestö sekä suomalaiset Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joten taustalla on vahvaa osaamista ja tutkittua tietoa.

FC Rauman osalta 4,4 miljoonan euron sosiaalinen tuotto jakautuu alla kuvatulla tavalla sosiaalisten hyötyjen, terveydenhuollon säästöjen ja taloudellisten vaikutusten välillä.


FC Rauma's Economic Impact on Society Annually Exceeds 4.4 million Euros

FC Rauma is part of the European football organization UEFA's UEFA GROW project, which aims to assess the societal benefits of the club's activities.

At the local level, the modeling tool was introduced for clubs in late 2020. The results of the modeling for FC Rauma were confirmed in December 2022, resulting in a total of 4.4 million euros. This modeling is a significant tool for influencing decisions and is increasingly used at the local level. Such tools have been needed to demonstrate the impact of our work in numerical terms. The development of this tool has involved organizations such as the World Health Organization and Finnish research centers specializing in sports, KIHU, and the National Institute for Health and Welfare. The Finnish Football Association, together with UEFA, has modeled the societal impact of football, with the initial results published at the end of 2019. The modeling was refined in the summer of 2020, and the final figure showed a substantial increase. The Social Return On Investment (SROI) modeling indicates the impact of football on society as a whole. The social return on investment for football capital invested is approximately 1.2 billion euros annually, based on updated data.

At the local level, the modeling tool was introduced for clubs in late 2020. The results for FC Rauma were confirmed in December 2022, resulting in a total of 4.4 million euros.

This sum takes into account the savings in healthcare due to the club's activities, social benefits such as voluntary work and educational achievements, and the direct economic impacts on society through revenue from facility construction, participation fees, and job creation.

It's gratifying to see the economic impact of FC Rauma, which underscores the importance of our work and the significance of the club. It also highlights the consequences if we don't do this work. Every euro invested in FC Rauma's activities generates significant returns. We play a significant local role, and through these numbers, we can demonstrate what our work means to all of us.

This modeling is a significant tool for influencing decisions and is increasingly used at the local level. Such tools have been needed to demonstrate the impact of our work in numerical terms. The development of this tool has involved organizations such as the World Health Organization and Finnish research centers specializing in sports, KIHU, and the National Institute for Health and Welfare, ensuring a strong knowledge base.


FC Rauma ry, Football Club Rauma ry

Hakunintie 18, 26100 Rauma

Y-tunnus:1439666-7

Puh. 044-0228290

Sähköposti: juniorit@fcrauma.com