Kurinpidolliset toimet FC Rauma ry:n pelaajien välisissä kiusaamistilanteissa

Mikäli seuran työntekijän tai vapaaehtoisen tietoon tulee kiusaamistapaus, on siihen tärkeää puuttua välittömästi. Hyviä vinkkejä kiusaamistapausten hoitamiseen löytyy esim. Et ole yksin -sivustolta.

Vakavissa tai toistuvissa kiusaamistilanteissa, tai jos koet tarvitsevasi tukea kiusaamistapauksen selvittelyyn, ole yhteydessä seuran hallintoon, jossa kiusaamistapausten selvittämisestä vastaavat Mari Tukala ja Titta Aitavaara.

FC Raumalla on käytössä myös linkki, jonka kautta voi halutessaan nimettömänäkin tehdä ilmoituksen, mikäli havaitsee epäasiallista toimintaa.

FC Rauma ry on määritellyt kurinpidolliset toimet, mikäli kiusaamista ei saada loppumaan selvittelyjen ja keskustelujen avulla ja kiusaaminen on jatkuvaa tai toistuvaa. Kiusaamistapaukset ja prosessi dokumentoidaan: Mitä on tapahtunut ja milloin? Mitä toimenpiteitä on tehty?


Kurinpidolliset seuraamukset kiusaamistapauksissa:

1. Ollaan yhteydessä niihin vanhempiin, joiden alaikäisiä lapsia tilanne koskee. Vanhempien tulee olla tietoisia siitä, miten prosessi etenee ja millaisia kurinpidollisia toimia seura voi asettaa.

2. Tilanne käydään läpi johtokunnan asettamassa työryhmässä, johon kuuluvat Mari Tukala ja Titta Aitavaara.

3. Jos kiusaaminen jatkuu keskusteluista ja tilanteeseen puuttumisesta huolimatta, voidaan pelaaja asettaa osallistumiskieltoon määräajaksi tai tarvittaessa siirtää toiseen joukkueeseen tai erottaa seurasta. Kurinpidollisissa toimissa tulee edetä asteittain:

4. Toistuvan ja pitkäaikaisen kiusaamisen seurauksena kiusaajalle asetetaan osallistumiskielto ensin kahdeksi viikoksi, minkä jälkeen pelaaja voi palata joukkueen toimintaan mukaan.

5. Mikäli kiusaaminen edelleen jatkuu, voidaan pelaaja siirtää toiseen joukkueeseen, jos se on mahdollista seuran sisällä. Jos toiseen joukkueeseen siirtäminen ei ole mahdollista niin pelaaja voidaan asettaa kuukauden osallistumiskieltoon.

6. Mikäli kiusaaminen edelleen jatkuu edellä olevista toimenpiteistä huolimatta, niin pelaaja voidaan erottaa seurasta – erottamisesta päättää aina FC Rauma ry:n johtokunta kiusaamistoimikunnan esityksestä.

7. Vakavissa kiusaamistapauksissa voi olla tarpeen tehdä lastensuojeluilmoitus tai olla yhteydessä poliisiin. Ilmoituksen tekee Mari Tukala.

8. Vanhempien kirjallisella luvalla seura voi olla tarvittaessa yhteydessä myös kolmansiin osapuoliin (esimerkiksi koulu tai päiväkoti)

Seura tai joukkue ei ole velvollinen palauttamaan tai hyvittämään perheen maksamia maksuja, mikäli kiusaamistapauksessa joudutaan turvautumaan kurinpidollisiin toimiin. Mikäli jäsen joudutaan prosessin lopputulemana erottamaan seurasta, niin seuran määrittelemiä lopetusmaksuja ei peritä.

Kiusaamistilanteet ovat usein monimutkaisia selvitettäviä. Eri osapuolilla voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mitä on tapahtunut. Lapset saattavat syytellä toisiaan ja aikuiset pohtia, kenen vastuulla tilanteen selvitteleminen on. Huolehdi omasta jaksamisestasi ja pyydä matalalla kynnyksellä tukea tilanteen selvittämiseen kiusaamistoimikunnalta.

Joukkueessa on hyvä aika ajoin ottaa yleisellä tasolla puheeksi, että seurassa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista ja kannustaa toisten kunnioittamiseen ja kannustamiseen. Näin voidaan ennaltaehkäistä pelaajien välistä kiusaamista.

FC Rauma ry, Football Club Rauma ry

Hakunintie 18, 26100 Rauma

Y-tunnus:1439666-7

Puh. 044-0228290

Sähköposti: juniorit@fcrauma.com